Belangenvereniging

Huisdieren Crematoria Nederland

Op deze website staan uitsluitend leden vermeld van de Belangenvereniging Huisdieren Crematoria Nederland, de Huisdieren Crematoria die aangesloten zijn bij deze vereniging kunt u herkennen aan het logo van de Belangenvereniging  Huisdieren Crematoria Nederland dit logo staat ook vermeld op hun website. De Belangenvereniging Huisdieren Crematoria Nederland werd opgericht in 2019.
Huisdieren Crematoria in Nederland kunnen lid worden van deze vereniging.
Wat doen we, en krijgen onze leden voor hun lidmaatschap terug.


Lid worden van de Belangenvereniging Huisdieren Crematoria Nederland is mogelijk na:


Een gedetailleerde inspectie die ervoor zorgt dat u zich houdt aan de regels opgesteld door de leden zelf. Dit is niet alleen een inspectie voor de belangenvereniging, maar moet ook worden gezien als een positieve feedback die u kunt meenemen en de werking van uw bedrijf kunt verbeteren. Het zorgt ervoor dat u zich houdt aan de regels en consumentenbescherming tegen oneerlijke handelsregels en stelt u in staat om het Lidmaatschap logo weer te geven dat u onderscheidt van anderen en uw bedrijf extra vertrouwen krijgt bij uw klanten.


Als lid krijgt u toegang tot de afgeschermde ledenwebsite met alle essentiële informatie en downloadbare informatiebladen. Zo hebben we Industrie-specifieke trainingsmodules ontwikkeld over de werking van de crematieoven. 


Promotie - we streven ernaar om uw dienstverlening te promoten bij het grote publiek en dierenartsen via Uw gegevens en links op onze website en door regelmatig persberichten en berichtgeving naar de media en huisdierenmagazines te sturen.


U wordt vermeld met uw bedrijfsgegevens op onze leden pagina zodat u sneller te vinden bent voor de consument. U blijft op de hoogte van veranderingen en wordt op de hoogte gehouden van wijzigingen in de wetgeving en ontwikkelingen in de branche.
U kunt ondersteuning van experts uit de branche krijgen - Als lid krijgt u toegang tot de kennis en ervaring van andere leden.
.

Het lidmaatschap kost € 125,- per jaar
Aanmelden als lid kan via onze contact pagina.


De leden van de Belangenvereniging Huisdieren Crematoria Nederland hebben regelmatig onderling overleg over de regelgeving die door de verschillende instantie's in Nederland opgelegd worden. 

De Huisdieren Crematoria die aangesloten zijn bij de belangenvereniging houden zich aan deze regels en aan de regels die door de Huisdieren Crematoria met elkaar in het overleg worden bepaald.

De regels die door de Huisdieren Crematoria onderling afgesproken zijn kunt u hieronder terug vinden:


1) Leden mogen uitsluitend crematiefaciliteiten aanbieden voor gezelschapsdieren met de nadruk op een respectvolle, waardige en zorgzame service.


2) Alle crematie diensten worden uitgevoerd in de eigen faciliteiten of kunnen worden doorverwezen naar andere Erkende Huisdieren Crematoria die aangesloten zijn bij de Belangenvereniging.


3) Alle leden van de Belangenvereniging moeten de nieuwste wetgeving naleven en het bewijs kunnen leveren van relevante goedkeuringen en licenties


4) Aangesloten leden zijn open, eerlijke en ethische bedrijven, 
Leden houden zich aan de consumentenbeschermingsregels en omhelzen zowel de geest als de letter van de wet.


5) Uitgebreide beschrijvingen van diensten moeten altijd beschikbaar worden gesteld, of het nu gaat om instructies rechtstreeks van eigenaren van gezelschapsdieren of van derden.


6) Leden moeten de diensten verduidelijken die door hun worden aangeboden.


7) Leden zorgen ervoor dat elke fase van het crematieproces (van inzameling tot het verspreiden van het as) op een waardige, zorgzame en respectvolle manier wordt uitgevoerd.


8) Leden zullen akkoord gaan met en zich houden aan de volgende voorwaarden en definities voor de diensten die zij aanbieden.


De bedoeling is om verwarring te voorkomen die worden veroorzaakt door niet leden van de Belangenvereniging. Deze niet leden gebruiken vaak termen als 'gemeenschappelijke of annonieme crematie' voor diensten die de vereniging als 'verwijdering' of destructie classificeert.


Huisdieren eigenaren van gezelschapsdieren kunnen ervan verzekerd zijn dat lichamen niet op elkaar zullen worden geplaatst tijdens het verzamelen en tijdelijk opslaan in een koelcel. Het is leden niet toegestaan ​​om andere termen dan de termen hieronder vermeld toe te passen.


Destructie of verwijdering, de term voor het laten vernietigen door een destructor van het huisdier.


Collectieve of Gemeenschapelijke crematie:

Twee of meer huisdieren worden samen gecremeerd zonder scheiding van as. Alle as wordt uitgestrooid.


Individuele of Persoonlijk(e) crematie:

Huisdieren worden alleen, en niet gescheiden in één afgesloten kamer gecremeerd, waarbij alle as zorgvuldig wordt verzameld voordat andere crematies plaatsvinden.

Het as gaat retour naar de eigenaar of wordt uitgestrooid.


Individueel extra of Persoonlijk plus crematie:

Tijdens deze crematie kunnen huisdieren eigenaren het volledige crematie process bijwonen. Ook hierna wordt alle as zorgvuldig verzameld voordat er andere crematies plaatsvinden. Het as gaat retour naar de eigenaar of wordt uitgetrooid.